29 ماده قانون پایانه­ های فروشگاهی

29 ماده قانون پایانه­ های فروشگاهی

ماده 1ـ در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به کار مي­روند

الف ـ سازمان: سازمان امور مالياتي کشور

ب ـ پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه کارت­خوان بانکي (pos)، درگاه پرداخت الکترونيکي يا هر وسيله ديگري که امکان اتصال به شبکه­هاي الکترونيکي پرداخت رسمي کشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورت­حساب الکترونيکي برخوردار باشد.

پ ـ سامانه مؤديان: سامانه­اي است تحت مديريت سازمان که در آن به هر مؤدي، کارپوشه ويژه­اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن کارپوشه انجام مي­شود. مؤديان مي­توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه­هاي ابري يا هر وسيله ديگري که حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورت­حساب الکترونيکي، سامانه مؤديان مي­باشد.

ت ـ حافظه مالياتي: نوعي حافظه الکترونيکي است که براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورت­حساب هاي الکترونيکي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي­گيرد. حافظه مالياتي مي­تواند به شکل سخت افزاري يا نرم ­افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مؤدي براي ثبت صورت­حساب الکترونيکي مورد استفاده قرار مي­گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يکتا باشد. شناسه يکتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي­شود.

ث ـ صورت­حساب الکترونيکي: صورت­حسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره مي­شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورت­حساب الکترونيکي، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعيين و اعلام مي­شود. در مواردي که از دستگاه کارت­خوان بانکي يا درگاه پرداخت الکترونيکي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي­شود، رسيد يا گزارش الکترونيکي پرداخت خريد صادره در حکم صورت­حساب الکترونيکي است.

ج ـ اشخاص مشمول(مؤديان): کليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصل­هاي چهارم و پنجم باب سوم قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 1366/03/12 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند. در اين قانون هرگاه از واژه مؤدي استفاده مي­شود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصريح شده باشد.

چ ـ شرکت­هاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل­هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش­هاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورت­حساب الکترونيکي و ساير امور غيرحاکميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همکاري مي­کنند.

ح ـ کارگروه راهبري سامانه مؤديان: به منظور سياست­گذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي­ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل پذيري اطلاعات، کارگروهي با حضور نمايندگان تام­الاختيار سازمان و وزارتخانه­هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزي تشکيل مي­شود. نمايندگان عضو کارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان کارکنان دستگاه­هاي اجرائي مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشکيل مي­شود. مصوبات اين کارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم­الاجراء مي­باشد.

فصل دوم: تکالیف اشخاص مشمول – شامل مواد قانونی 2 الی 14

ماده 2ـ کليه اشخاص مشمول مکلفند به ترتيبي که سازمان مقرر مي­کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام کنند. خرده فروشي­ها و واحدهاي صنفي که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي­باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند کليه صورت­حساب­هاي خود را به ترتيبي که سازمان مقرر مي­کند، از طريق سامانه مؤديان صادر کنند. سازمان با همکاري اتاق اصناف ايران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهي مرکب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشکيل مي­شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدياني که اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي کند و در صورتي که اين کارگروه با در نظرگرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگي­هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساخت­ها و امکانات سخت­افزاري و نرم­افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي کمتر وي در استفاده از پايانه­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شرکت­هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام کنند، به نحوي که مسئوليت و جريمه­هاي عدم صدور صورت­حساب الکترونيکي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان بر عهده شرکت­هاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسئوليت و جريمه هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي که عدم صدور صورت­حساب الکترونيکي ناشي از کتمان درآمد توسط مؤدي مي باشد، نخواهد بود. مؤديان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت­هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي که مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين مي­شود را پرداخت نمايند.

تبصره ـ فهرست مؤدياني که به دليل ارائه کالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت کسب و کار آن­ها، امکان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورت­حساب الکترونيکي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداکثر تا پايان دي ماه هر سال براي عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

ماده 3ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم­الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه اندازي و امکان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورت­حساب الکترونيکي را از طريق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره 1ـ سامانه مؤديان بايد به گونه­اي طراحي شود که امکان پاسخگويي به استعلامات الکترونيکي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام­هاي لازم به دستگاه­هاي اجرائي را از طريق بسترهاي يک­پارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب14/12/1395 فراهم کند. هم­چنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مرکز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره 2 ـ سه ماه پس از انقضاي مهلت مذکور در اين ماده، فقط صورت­حساب­هاي الکترونيکي که از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.

تبصره 3ـ مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي که داراي حافظه  مالياتي و تجهيزات سخت­افزاري و نرم­افزاري مي­باشد مبادرت به صدور صورت­حساب الکترونيکي مي­نمايند. ويژگي­ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت­افزاري و نرم­افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط کارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي­شود.

ماده 4 ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي که مؤدي از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و يا به ترتيبي که در ماده (9) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وي و رسيدگي به آن­ها را ندارند.

ماده 5 ـ فرايند کلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:

الف ـ صورت­حساب الکترونيکي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي­شود. در مورد مؤدياني که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورت­حساب الکترونيکي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي­شود.

ب ـ در صورتي که خريدار، مصرف­کننده نهائي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورت­حساب الکترونيکي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي­شود و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي­شود.

تبصره ـ مؤديان مالياتي مکلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ درج صورت­حساب الکترونيکي در کارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورت­حساب­ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأييد صورت­حساب مربوط مي­باشد.

پ ـ در پايان هر دوره سه ماهه، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي که عبارت است از مابه التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي­شود.

در صورتي که ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است مابه التفاوت را به ترتيبي که سازمان مقرر مي­کند، به حساب سازمان واريز کند. متقابلاً در صورتي که ماليات فروش مؤدي کمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است با رعايت ترتيبات قانوني مربوطه مابه التفاوت را به مؤدي مسترد کند.

ت ـ پس از اتمام مواعيد مقرر در ماده (3) اين قانون، مأموران مالياتي جز در مواردي که در اين قانون اجازه داده شده، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث ـ به منظور تکميل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدياني که عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورت­حساب الکترونيکي اقدام به فروش مي­کنند، سامانه مؤديان بايد به گونه اي طراحي شود که مؤدي بتواند خريدهاي خود را که فروشنده براي آن­ها صورت­حساب الکترونيکي صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است امکان انتقال الکترونيکي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات فراهم کند.

ماده 6  ـ جمع صورت­حساب­هاي الکترونيکي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي­تواند بيشتر از سه برابر فروش اظهار شده وي در دوره مشابه سال قبل، که ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورت­حساب­هاي الکترونيکي صادر شده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديد التأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نمي­تواند بيش از سه برابر معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات­هاي مستقيم باشد. صدور صورت­حساب الکترونيکي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي کليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين کافي خواهد بود، در غير اين صورت به  صورت­حساب الکترونيکي صادرشده اعتبار مالياتي تعلق نمي­گيرد. آيين­نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از لازم­الاجراء  شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي­شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي­رسد. آيين­نامه مذکور بايد به گونه­اي تنظيم شود که راه اندازي کسب و کارهاي جديد و فعاليت بنگاه­هاي اقتصادي با مشکل مواجه نشده و در عين حال، مانع شکل­گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي کشور شود.

ماده 7ـ صورت­حساب­هاي الکترونيکي ثبت شده در سامانه مؤديان به منزله ثبت آن­ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون ماليات­هاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تکليف اضافي در اين مورد نخواهند داشت.

ماده 8 ـ مؤدياني که از ثبت نام در سامانه مؤديان خودداري کنند و نيز خرده فروشي­ها و واحدهاي صنفي که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط دارند، در صورتي که از پايانه فروشگاهي استفاده نکنند، مشمول امتياز مذکور در ماده (4) اين قانون نمي­باشند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش مؤديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممکن از جمله مراجعه به محل­هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فيزيکي و الکترونيکي) يا هرگونه مدارک و قرائني که به دست مي­آورد، تعيين و مطالبه کند. در تعيين ماليات متعلق به اين مؤديان، هيچ­گونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. مؤديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان، مي­توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه کنند.

 تبصره ـ در صورتي که مؤدي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه مؤديان در آيد، سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه مؤديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او کسر کند.

ماده 9ـ در صورتي که مؤدي، برخي از فعاليت­ها و يا معاملات خود را کتمان کند، يا از صدور صورت­حساب هاي خود از طريق سامانه مؤديان خودداري کرده يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتکب کم اظهاري يا بيش اظهاري شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدي را از طريق سامانه مؤديان به اطلاع وي برساند. در صورتي که مؤدي موارد مزبور را پذيرفته و آن­ها را در کارپوشه خود در سامانه مؤديان ثبت يا اصلاح کند، صرفاً مشمول جريمه­هاي موضوع ماده (22) اين قانون خواهد شد.

در صورتي که مؤدي، آن موارد را نپذيرفته و از ثبت يا اصلاح آن­ها در سامانه مؤديان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدي را با اسناد و مدارک مثبته به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي­دهد. در صورت تأييد تخلف توسط هيأت حل اختلاف مالياتي، سازمان مي­تواند با مراجعه به مؤدي يا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسي دوره­هاي مالياتي سال تخلف اقدام نمايد. علاوه بر اين، مؤدي متخلف مشمول جريمه­هاي موضوع ماده (22) اين قانون خواهد بود.

ماده 10ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب يا حساب­هاي بانکي و شناسه يکتاي دستگاه­هاي کارت­خوان بانکي (pos) يا درگاه­هاي پرداخت الکترونيکي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکي يا دستگاه کارت­خوان بانکي (pos) يا درگاه­هاي پرداخت الکترونيکي جديد، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آن­ها را بلافاصله از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام کنند.

ماده 11 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري سازمان ظرف مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه­هاي کارت­خوان بانکي و يا درگاه­هاي پرداخت الکترونيکي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آن­ها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه­هاي اقتصادي به هر يک از پايانه­هاي فروش، شناسه يکتا اختصاص دهد. پس از تخصيص شناسه مذکور، کليه تراکنش­هاي انجام شده از طريق حساب­هاي بانکي متصل به دستگاه­هاي کارت­خوان بانکي و نيز درگاه­هاي پرداخت الکترونيکي به عنوان تراکنش­هاي بانکي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانکي محسوب شده و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراکنش­هاي بانکي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظور تکميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان موضوع ماده (169 مکرر) قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت برخط در اختيار سازمان قرار دهد.

تبصره ـ پس از انقضاي موعد (گذشت زمان) مذکور در اين ماده، اتصال دستگاه­هاي کارت­خوان بانکي (pos) و يا درگاه­هاي پرداخت الکترونيکي که تعلق آن­ها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکي کشور ممنوع است. بانک مرکزي و حسب مورد کليه بانک­ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره­برداران کليه دستگاه­هاي کارت­خوان بانکي (pos) و پايانه­هاي پرداخت الکترونيکي را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم اين ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس محکوم مي­شوند.

ماده 12 ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورتي­که امکان صدور صورت­حساب الکترونيکي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان يا به هر طريق ديگري که سازمان اعلام مي­کند، حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام کنند و تا زمان امکان­پذير شدن صدور صورت­حساب الکترونيکي، فروش­هاي خود را به ترتيبي که سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي­کند، ثبت و صورت­حساب­هاي صادره را به سازمان ارسال کنند.

تبصره ـ حکم اين ماده در صورتي که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون ماليات­هاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.

ماده 13 ـ در صورتي که به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد کسب  و کار، بهره برداري از پايانه فروشگاهي به طور موقت يا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره ­برداري از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام کنند.

تبصره ـ در مواردي که تعطيلي واحد کسبي به حکم مراجع قانوني ذي­ربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه که مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهريه مذکور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني مي­باشند.

ماده 14 ـ اشخاص مشمولي که نسبت به تغيير شغل يا محل فعاليت، تغيير مالکيت يا اجاره واحد کسب وکار اقدام مي­کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغييرات انجام شده را از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام نمايند.

3- فصل سوم: تکالیف سازمان، دستگاه­ها و مراجع ذی­ربط – شامل مواد قانونی 15 الی 16

ماده 15 ـ اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حکم قانون و يا مرجع قضائي نمي­باشد. کارگروه راهبري سامانه مؤديان مکلف است امکان استفاده از اين اطلاعات را مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي دستگاه­هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير متقاضيان با شرايط زير فراهم کند:

الف ـ در مورد دستگاه­هاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آن­ها باشد.

ب ـ در مورد ساير متقاضيان، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که متقاضي به منظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفي­نامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراکز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبري سامانه مؤديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده­هاي ناشناس و به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد.

تبصره1 ـ سازمان مکلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره2  ـ متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون ماليات­هاي مستقيم الحاقي مصوب 31/04/1394 مي­شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي که وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي­گردد.

ماده 15 ـ اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حکم قانون و يا مرجع قضائي نمي­باشد. کارگروه راهبري سامانه مؤديان مکلف است امکان استفاده از اين اطلاعات را مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي دستگاه­هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير متقاضيان با شرايط زير فراهم کند:

الف ـ در مورد دستگاه­هاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آن­ها باشد.

ب ـ در مورد ساير متقاضيان، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که متقاضي به منظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفي­نامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراکز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبري سامانه مؤديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده­هاي ناشناس و به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد.

تبصره1 ـ سازمان مکلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره2  ـ متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون ماليات­هاي مستقيم الحاقي مصوب 31/04/1394 مي­شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي که وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي­گردد.

ماده 16ـ مراجع ذي­ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور، تجديد، تمديد، اصلاح يا ابطال پروانه کسب و کار، کارت بازرگاني و مجوز فعاليت­هاي اقتصادي را به گونه­اي اصلاح کنند که هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغيير نوع فعاليت، تغيير مالک يا مالکان، تغيير مکان و ساير تغييرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت يا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤديان امکان پذير نباشد. تشخيص مراجع ذي­ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبري سامانه مؤديان است.

4- فصل چهارم: تشویق­ها و تسهیلات – شامل مواد قانونی 17 الی 21

ماده 17 ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات­هاي مستقيم که فروش­هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و کالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري کنند، معادل بيست درصد(20%) ماليات بر ارزش افزوده­اي که مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي­کند يا يک درصد (1%) فروش وي (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت ميليون (000/000/60) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همکاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي که بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره­هاي بعد از آن) کسر کند.

تبصره ـ پاداش مؤديان موضوع اين ماده که طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملکرد آن­ها در همان سال کسر مي­شود. پاداشي که به اين مؤديان تعلق مي­گيرد، از پنجاه درصد (50%) ماليات عملکرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.

ماده 18ـ سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف کنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) که خريدهاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبکه پرداخت بانکي انجام مي­دهند، از هر ده صورت حساب الکترونيکي صادرشده توسط پايانه­هاي فروشگاهي يک صورت­حساب را به صورت قرعه­کشي برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغي را که خريدار بر اساس آن صورت­حساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکي وي مسترد کند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي­رسد، پرداخت مي­شود.

تبصره 1ـ سازمان مکلف است ترتيبي اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائي که از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبکه پرداخت بانکي خريد مي­کنند، در صورت تمايل بتوانند صورت­حساب­هاي خريد خود و جوايز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره 2ـ جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون ماليات­هاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي­باشد.

تبصره 3ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ کند که مصرف­کنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورت­حساب­هاي صادرشده توسط فروشندگان اطمينان حاصل کنند.

ماده 19ـ سازمان مکلف است اظهارنامه­هاي ماليات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامي مقررات اين قانون را رعايت کرده­اند  و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده­اند از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان راستي آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذکور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول کند.

تبصره 1ـ به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤديان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نيم درصد (5/2 درصد) مؤديان مشمول قانون ماليات­هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤديان هستند، به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم­الاجراء شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي­رسد. محدوديت مذکور در اين تبصره نسبت به مؤدياني که عضو سامانه مؤديان نيستند، وجود ندارد.

تبصره 2ـ مؤديان مي­توانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملکرد خود را از طريق سامانه مؤديان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خريد و فروش مؤدي عيناً به اظهارنامه ماليات بر عملکرد وي منتقل شود و مؤدي تنها موظف به ثبت ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملکرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي که سازمان تعيين مي کند، مي­باشد.

ماده 20ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي­شود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي­رسد، آن دسته از اشخاص مشمولي که تمامي تکاليف مقرر در اين قانون را رعايت کرده و از نرم­افزارهاي حسابداري مورد تأييد کارگروه راهبري سامانه مؤديان استفاده مي­کنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک موضوع قوانين ماليات­هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني کند.

ماده 21ـ به سازمان اجازه داده مي­شود در صورت ثبت نام مؤدي در سامانه مؤديان و انجام تکاليف قانوني مربوط، بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن مي­باشد، مطابق دستورالعملي که توسط سازمان پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي­رسد، قطعي نموده و کليه جريمه­هاي متعلقه را به مدت سه سال تعليق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) اين قانون توسط مؤدي در طول زمان تعليق و محکوميت وي در هيأت حل اختلاف مالياتي، مؤدي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه­هاي تعليق شده خواهد بود. پس از انقضاي مهلت فوق­الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جريمه­هاي تعليق شده بخشوده مي­شود.

5- فصل پنجم: ضمانت­های اجرائی – شامل مواد قانونی 22 الی 25

ماده 22ـ تخلفات و حسب مورد، جريمه­هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورت­حساب الکترونيکي، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورت­حساب الکترونيکي يا بيست ميليون (000/000/20) ريال، هر يک که بيشتر باشد.

ب ـ عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون (000/000/20) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت­هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق­هاي موضوع قانون ماليات­هاي مستقيم در همان سال مالي.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب يا حساب­هاي بانکي واحد اقتصادي که گردش مالي واحد از طريق آن يا آن­ها انجام مي­شود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (000/000/20) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت­هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق­هاي موضوع قانون ماليات­هاي مستقيم در همان سال مالي.

ت ـ عدم تحويل صورت­حساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش کردن صورت­حساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورت­حساب­هاي مذکور يا معادل بيست ميليون (000/000/20) ريال هر يک که بيشتر باشد.

ث ـ عدم رعايت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) اين قانون، معادل يک درصد (1%) مبلغ فروش  گزارش نشده يا معادل ده ميليون (000/000/10) ريال، هر يک که بيشتر باشد.

تبصره 1ـ مبلغ جريمه­هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي­شود.

تبصره 2ـ سازمان نمي­تواند بيشتر از پنجاه درصد(50%) جريمه­هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات­هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد.

تبصره 3ـ در صورت اعمال جريمه­هاي موضوع بندهاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (169) قانون ماليات­هاي مستقيم اعمال نمي­شود. در صورت اعمال جريمه­هاي مذکور در بند«ب»، جريمه­هاي مذکور در بندهاي «الف» و «ت» اعمال نمي­شود.

ماده 23ـ هر شخصي که به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي کشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سخت­افزاري و نرم­افزاري و پايانه­هاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب کننده کند، يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب کند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازات­هاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محکوم مي­شود.

تبصره 1ـ تکرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات­هاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، مي­شود.

تبصره 2ـ اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان يافته، موجب مجازات­هاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد مي­شود.

ماده 24ـ در صورت عدم رعايت احکام مذکور در ماده (2) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادرکننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبي به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نکند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي و در مورد کسب و کارهاي مجازي، توسط کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد. در صورتي که  پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در اين صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه­ها مسئوليت تضامني خواهد داشت.

تبصره 1ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت يک سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره 2ـ بانک مرکزي موظف است درگاه­ها و پايانه­هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود کند.

ماده 25ـ پس از انقضاي مواعد (مهلت­ها) مذکور در ماده (3) اين قانون، صورت­حساب­هايي که در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.

تبصره 1ـ ذي­حسابان و مديران مالي دستگاه­هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 08/07/1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مکلفند در پذيرش اسناد هزينه­اي، مفاد اين ماده را رعايت کنند.

تبصره 2ـ سازمان مکلف است امکان راستي آزمايي صورت­حساب­هاي موضوع اين ماده را براي خزانه­داري کل، ديوان محاسبات کشور و ساير دستگاه­هاي نظارتي حسب مورد فراهم کند.

6- فصل ششم: نظارت بر اجراء – شامل مواد قانونی 26 الی 29

ماده 26ـ سازمان مي­تواند جهت حصول اطمينان از عملکرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورت­حساب الکترونيکي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تکاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره­هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام­هاي مورد نياز، از جمله گزارش­هاي الکترونيکي پرداخت، از خدمات شرکت­هاي ايراني معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي استفاده کند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه­ها و ساير مقررات مربوط به شرکت­هاي ايراني معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين­نامه­اي است که ظرف مدت شش ماه از لازم­الاجراء شدن اين قانون توسط کارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي­شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي­رسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده کارگروه يادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در اين خصوص به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده 27ـ سازمان مکلف است با رعايت قانون اجراي سياست­هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي کشور نسبت به ايجاد مرکز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شرکت­هاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخص­هاي توسعه نظام شبکه پايانه­هاي فروشگاهي و صورت حساب الکترونيکي اقدام نمايد. مصوبات مرکز مذکور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء است.

ماده 28ـ نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه­هاي موضوع اين قانون طبق احکام قانون ماليات­هاي مستقيم خواهد بود.

ماده 29ـ پس از انقضاي مواعد مذکور در ماده (3) اين قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو و احکام مندرج در تبصره­هاي (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنين ماده (66) قانون نظام صنفي کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اشخاص مشمول اين قانون منتفي مي­شود.

 قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 01/08/1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

Start typing to see posts you are looking for.