اهداء لوح تقدیر ازطرف استاد ارجمندپور

اهداء لوح تقدیر و تجلیل از استاد ارجمندپور به عنوان مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی اصفهان با حضور جناب آقای مهندس گلشیرازی رئیس محترم اتاق بازرگانی و اعضاء محترم هیات رئیسه اتاق بازرگانی

اهداء لوح تقدیر از استاد ارجمندپور به عنوان مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی اصفهان با حضور جناب آقای مهندس گلشیرازی رئیس اتاق و اعضاء هیات رئیسه

Start typing to see posts you are looking for.